Wie zijn we?

Een school wordt gedragen door verscheidene participanten. Ieder van hen heeft zijn specifieke taak, maar samen maken zij onze school uit. U krijgt in deze rubriek te lezen wie deel uitmaakt van onze basisschool.