Voor- en naschoolse opvang

’s Morgens is er opvang vanaf 7 uur. Tot 8 uur wordt de opvang verzorgd door de personeelsleden van “De Duizendpoot”, de bevoegde opvangdienst van de stad Deinze.

Ook ’s avonds verzorgt deze dienst de opvang tussen 16 en 18 uur en op woensdagmiddag tussen 12 en 17 uur.

U vindt alle informatie omtrent deze opvangdienst op de website http://www.deinze.be onder ‘Leven en Welzijn – Kinderopvang – buitenschoolse opvang’.

Met vragen en/of bedenkingen kan u terecht bij de coördinator Kelly Sorgeloos op het nummer 09/381.68.57 of 0499/34.25.22. of op
e-mailadres kelly.sorgeloos@deinze.be

Vanaf 8 uur is er toezicht op de speelplaats. Enkel binnen de schoolomheining is de opvang en het toezicht verzekerd!

Nieuw

Vanaf 16 september 2019 ook welkom in het slaapklasje van opvang De Tovertrein, Leernsesteenweg 191 (Kind en Gezin)
Voor info en inschijvingen:
Bjorn: 0486 49 17 47
Alisha: 0476 20 85 69
opvang.detovertrein@outlook.be