Inschrijven

Inschrijven kan ten vroegste het schooljaar voordat je kind op school zal starten. Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefeenheid (broers en zussen), kinderen van personeel en tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie.

Er zijn zeven instapdata voor de jonge kleuters: telkens de eerste schooldag na een vakantieperiode, t.t.z. na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na Hemelvaart. 1 februari is ook een instapdatum. Uitzondering: kleuters die 2,5j. zijn na de laatste instapdatum kunnen wel al voor het volgende schooljaar ingeschreven worden, want inschrijvingen gebeuren nu per geboortejaar. Kleuters van drie jaar of ouder kunnen op om het een welke schooldag starten. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Mocht u nog bijkomende vragen hebben, dan kan u contact opnemen met de directie via de schooltelefoon (09/282 77 87) of via e-mail (directie@leernest.be).